Newsletter

Kontakt

Tel.: +420 272 049 341
(volejte 8:00 - 16:00 hod.)

mail: info@na-hrani.cz

Zajímavosti

1. Hračky

Hračky jsou pro děti stejně samozřejmou součástí světa, jako pro nás pro všechny vzduch, který dýcháme, jako slunce, které každé ráno promění tmu noci ve světlo dne.

Z historie hraček

Hračky pro děti jsou stejně staré jako lidská civilizace. S panenkami, s vojáčky, s hračkami v podobě zvířátek a s nářadíčkem, které napodobovalo pracovní nástroje dospělých, si děti hrály už na úsvitu věků.

Hračky byly pro děti vždy především zábavou. Zábavou a hrou se ale děti vždy připravovaly na svou úlohu ve světě dospělých.

Dívky se připravovaly na roli matek a hospodyněk, proto jejich nejoblíbenější hračkou byly panenky.

Chlapci se připravovali na roli ochránců, proto jejich oblíbenou hračkou byli vojáčci a napodobeniny zbraní.

Hračky pro děti se měnily a vyvíjely, dětská hravost a radost ze hry ale zůstává po všechny časy stejná, a tak tomu je až po dnešní časy.

Hračka a současnost

Teprve v druhé polovině dvacátého století dochází ke změně pohledu na hračku z hlediska psychologie, sociologie a pedagogiky jako na předmět, který všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Hračky zároveň napomáhají dětem pochopit, jak funguje svět dospělých.

Hračky rozvíjejí dětskou psychiku a motoriku (souhrn jeho pohybových schopností). Hračky rozvíjejí tvořivost a fantazii. Hračky napomáhají u větších dětí zvládnout úkoly, které na ně klade škola a hry s hračkami i bez nich je také učí společenskému chování a schopnostem komunikace s druhými.

Jak vybírat hračky

Bez hraček by byl svět dětí pustý a prázdný. Neznamená to ale, že dítě potěší každá hračka a že bude nejlépe, když bude mít hraček co nejvíce. Základním kritériem při výběru hraček je, aby odpovídaly věku dítěte, jeho citovému vývoji, jeho rozumovým a fyzickým schopnostem. Jen s hračkami, které souzní s vnitřním světem dítěte, se může dítě cítit spokojené a šťastné.

2. Hračky pro kluky

Z historie hraček pro kluky

Kluci už od dávných dob lidstva měli nejraději pohybové hry, které byly spojené s dobrodružstvím a s bojovností. Nejstaršími hračkami pro kluky byli malí vojáčci a napodobeniny zbraní dospělých.

Další hrou, která ke klukům patří od nepaměti, je napodobování práce jejich tatínků. Povolání se v minulosti dědilo z generace na generaci a kluci se hrou s hračkami - napodobeninami pracovních nástrojů - připravovali na svůj budoucí život.

Jaké hračky mají rádi kluci dnes?

Samozřejmě záleží na věku dítěte. Kluci sahají po typicky klukovských hračkách ve věku od dvou let a dá se říci, že tyto hračky jim vydrží až do důchodu.

Kluci staví. Ulice, silnice, cesty. Domy ženou do výšek. Vztyčují věže.

Kluci při hře zdůrazňují pohyb. Zvířátek, postaviček, aut i všelijakých technických monster. Kluci milují srážky a kolize.

Klukovským hrám odpovídají klukovské hračky. Autíčka, stavebnice, napodobeniny zbraní a pracovních nástrojů.

Dá se tedy říci, že kluci mají dnes rádi stejné hračky, jaké měli rádi vždy. Nabídka těchto hraček je ale dnes tak široká a pestrá, jako nebyla nikdy.

Jaké hračky vybrat pro kluky, aby byli spokojení?

Především takové, které odpovídají jejich schopnostem. Složitá stavebnice nebo dokonalá autodráha, to je dárek pro velkého kluka. Jde o to "nepředbíhat" vývoj dítěte. A také o to, kupovat hračku pro kluka, ne hračku, která se líbí tatínkovi, hračku se kterou tatínek jako dítě neměl možnost si hrát, protože ještě nebyla na trhu nebo ještě nebyla tak technicky dokonalá.

Hračka by měla udělat radost především dítěti. Hračka je tu pro hru, pro dítě, ne proto, aby byla obdivována její dokonalost. Jen pokud budete myslet na spokojenost svého dítěte, pokud dobře odhadnete jeho schopnosti a jeho záliby, vyberete hračku dobře. A pak budete spokojeni jak Vy, tak vaše dítě.

3. Hračky pro holky

Hračky pro holky už dnes nejsou tím, čím byly ještě včera. Svět se změnil. Změnilo se postavení ženy ve společnosti, které bylo tak dlouho nerovnoprávné. Změnily se i hračky pro holky, které si dnes už rozhodně nehrají jenom s panenkami.

Z historie hraček pro holky

Hračkou, která byla už od starověku, tedy v době před třemi tisíci lety, nerozlučně spjata s malými i většími holkami, byla panenka.

Panenka byla vlastně malým miminkem a připravovala od nejútlejšího věku malé děvčátko na její budoucí roli ve společnosti. Ženy byly především matkami a udržovatelkami rodinného krbu. Na nic jiného vlastně neměly právo.

Panenky dnes

Panenky jsou stále oblíbenou hračkou pro holky i v současnosti. Panenky, domečky pro panenky a nádobíčko pro panenky, to jsou hračky, které podporují pečovatelský přístup k životu.

Další rolí panenek je příprava dívek pro roli krásné a jemné přítelkyně. Ideální hračkou tohoto typu je panenka Barbie a všechny její mladší sestřičky a konkurentky jako panenky Bratz, panenky Witch a mnohé další.

Dnešní malé a větší holky si už ale v žádném případě nechtějí hrát jenom s panenkami.

S čím si hrají dnešní holky?

Se vším, s čím si hrají kluci!

Oblíbenou hračkou pro holky se stala autíčka, ještě nedávno tradiční klukovská hračka. A jak by ne, když velké holky tak rády řídí velká auta. A to na plný plyn.

Holky si hrají také se stavebnicemi, a to i s těmi nejsložitějšími. Často sice ještě slýcháváme: "To nemůžeš zvládnout, protože jsi holka." Ale dnešní holky zvládnou naprosto všechno a podceňování nemají rády.

4. Hračky pro nejmenší: Plyšové hračky, plyšáci

Nejdůležitější období života

Nejdůležitějším obdobím lidského života, obdobím, které nejvíce ovlivní doslova celý život každého z nás, jsou roky od narození do první návštěvy školy.

Právě u nejmenších dětí se vytváří city, vztah ke světu, rozumové schopnosti, schopnost učení. K tomuto základu je možné po celý život přidávat, nelze ho ale ničím, co přijde později, nahradit.

Důležitou úlohu v tomto citlivém věku hrají také hračky.

Jednoduché hračky pro děti do tří let

Z hlediska rozvoje dítěte jsou ve věku do tří let zpočátku nejlepší hračky tvárné, stačí i pouhá hmota: písek, papír, plastelína, těsto, moderní formy tvarovacích hmot různého složení.

Následují jednoduché kostky, potom stavebnice s různými druhy "zámků", které udrží složený tvar.

Především u těchto základních hraček platí, že pokud je dítěti věnována péče s předvedením různých možností tvorby, dokáže dítě rychle samo tvořit a uplatňuje tyto své poznatky v dalších činnostech.

Hračky edukativní - výchovné

Všichni velcí výrobci hraček na světě se zabývají také hračkami pro nejmenší děti, některé firmy se na hračky pro nejmenší děti přímo specializují. Výrobci hraček vycházejí z poznatků dětských psychologů, z výsledků výzkumů v oboru pedagogiky i z práce lékařů, kteří se zabývají zkoumáním fyzických i psychických schopností malých dětí.

Na základě práce odborníků z oblasti vědy o dítěti jsou pak navrhovány hračky pro nejmenší děti označované jako edukativní neboli výchovné, což je český význam tohoto často používaného pojmu.

Hračka rodiče nenahradí

Důležité je si uvědomit, že hračka je jen pomocníkem rodičů. Pomocníkem důležitým a dětmi vítaným. Sama o sobě, ale hračka dítě vychovávat nemůže.

5. Dřevěné hračky

Proč jsou pro děti vhodné dřevěné hračky?

Dřevěné hračky mají v dnešní době, kdy většina lidí v naší zemi žije ve městech, velký význam především pro nejmenší děti. Dřevěné hračky udržují spojení malého dítěte s přírodou, i když si hraje v bytě panelového nebo činžovního domu.

Dřevená hračka má ale význam pro každé dítě, a to právě svým materiálem. Dřevo provází člověka na jeho pouti časem po desetitisíce let, ze dřeva byly nejstarší lidské stavby, dřevo se používalo jako součást téměř všech pracovních nástrojů.

Dřevo je součást přírody, kolébky lidského rodu. Dřevo dětem předává svou pozitivní energii a příznivě ovlivňuje jejich křehkou bytost.

Jak dřevěné hračky působí na rozvoj dítěte ?

Dřevěné hračky jsou velmi cennými pomůckami pro rozvoj motoriky a myšlení dětí, především v nejútlejším věku.

Pro psychický vývoj dětí je kontakt s přírodními materiálem cenným a nenahraditelným podnětem. Dřevěné hračky jednoznačně vzbuzují v dětech pozitivní emoce a podporují jejich harmonický rozvoj.

Dřevěné hračky a ekologie

Dřevo jakožto přírodní materiál se velmi dobře recykluje a v přírodě rozkládá. To je nesporná výhoda dřevěných hraček oproti plastovým. Dřevěné hračky nezatěžují životní prostředí po skončení životnosti hračky.

6. Plyšové hračky

Plyšové hračky se vyrábějí jen něco přes sto let, přesto vzbuzují pocit, jako kdyby existovaly už celé věky. Každé dnešní dítě vyrůstá s plyšovými hračkami, k některým z nich mají děti citový vztah. A právě tímto vztahem se plyšáci odlišují od většiny ostatních hraček, které slouží většinou jen ke hře a hraní.

Plyšáci v dnešním světě

Dnes, v době veliké obliby mechanických a elektronických hraček a především počítačových her, by se mohlo zdát, že chlupatá plyšová zvířátka jsou něčím, co současné děti nemůže zaujmout. Skutečnost ale říká pravý opak. Plyšové hračky jsou stále nesmírně oblíbené a jsou pravými mazlíčky dětí, od těch nejmenších, až po ty ve věku puberty. Mechanické hračky, na rozdíl od plyšáků, nejezdí v batůžcích dospívajících dětí do světa, ani si je děti nedávají pod polštář nebo do postýlky.

Plyšové hračky se také často spojují se vzpomínkou na rodiče, kamarády nebo první lásky. V moderním světě se tak plyšová hračka stala dobrou připomínkou skutečnosti, že ačkoli se během staletí děti hodně změnily, jejich citové potřeby zůstávají v podstatě stejné.

Jak vybírat plyšáky?

Plyšová hračka by měla být příjemná na dotek, vyrobená z měkkého a hebkého materiálu. Tak, aby se s ní dalo mazlit a aby netlačila v posteli.

Při výběru plyšáka je dobré pokusit se vcítit do dítěte, pro které je plyšák určen. To určitě dobře umí rodiče. Ti znají své dítěte nejlépe, ví, jaké plyšové zvířátko se mu bude líbit a bude se s ním cítit dobře.

7. Stavebnice

Stavebnice patří mezi vůbec nejoblíbenější hračky především pro kluky. Ale i holky si se stavebnicemi hrají mnohem více, než bylo ještě nedávno obvyklé.

Z historie stavebnic

První stavebnice pro děti, ve svém principu podobné těm, jaké známe dnes, vznikly až na konci devatenáctého století. Obrovskou stavebnicí ale byly už dávné egyptské pyramidy a stejně odedávna z různých materiálů sestavovaly své stavby také děti.

Moderní stavebnice se odlišují od mnohem staršího sestavování dřevěných kostek především různými systémy, kterými stavebnice "drží pohromadě". Mohou to být různé úchyty, zámky, šrouby, magnety.

Stavebnice pro batolata

Stavebnice patří mezi první hračky, které můžeme dát dítěti už od sedmého měsíce. Jde o jednoduché stavebnice, které obsahují základní tvary. Dítě se stavebnicí manipuluje - bouchá, hází, ohmatává. Hračka procvičuje a upevňuje držení ruky a paže, zdokonaluje drobné pohyby ruky a prstů a zlepšuje koordinaci obou rukou.

Stavebnice pro předškoláky

Dítě už přestává bavit sestavování samo o sobě a začíná používat stavební prvky stavebnice k vytváření modelů určitých objektů. Ve stavbách se už objevují zdi a základy, později dokáže dítě překlenout dva prvky třetím a udělat most nebo trám.

Stavebnice pro větší děti

Od dosažení školního věku se před dětmi rozevírá nekonečná škála nejrůznějších stavebnic. Nyní už dítě dokáže stavět poměrně komplikované stavby a s každým dalším rokem dospívání se jeho schopnosti a dovednosti rozvíjejí.

Jak hra se stavebnicí rozvíjí dítě

Při hře se stavebnicí dítě pozoruje, vnímá, získává nové informace a poznatky, dostává podněty. Dokáže vytvořit dvourozměrné modely umístěné v rovině, trojrozměrné modely, oživí svůj model pohybem. Stále si zdokonaluje a rozvíjí motorické zručnosti a konstrukční schopnosti.

Při všech těchto aktivitách je nuceno přemýšlet, využívat už dříve osvojené poznatky, představivost a hlavně, dítě musí tvořit, přičemž se zároveň učí hodnotit.

Prostřednictvím vlastní představivosti dítě se stavebnicí řeší problémy, na které by nebylo ve skutečnosti schopné reagovat. Konstruktivní hry mu umožňují vytvořit si svůj vlastní svět.

Hra se stavebnicí rozvíjí nejen technické schopnosti, ale i sociální vztahy.

8. Společenské hry

Společenské hry mohou být nejrůznějšího druhu. Z hlediska dítěte je důležitý nikoliv druh hry, ale to, že se při hře sejde celá rodina a něco aktivního dělá pohromadě. Žádný sebedražší dárek nenahradí příjemnou a láskyplnou rodinnou atmosféru.

Význam společenských her pro dítě

Pravidelný čas celorodinného hraní je pro malé dítě mnohem cennější, než jakýkoliv dárek.

Důležité je, si tento čas pro společenské rodinné hry najít a dětem ho věnovat. U malých dětí tento společně strávený čas nelze ničím nahradit. A je také dobré si uvědomit, že čas, kdy jsou děti malé, odplyne a už se nevrátí a že to, co děti zažívali v nejútlejším věku, ovlivní celý jejich život.

Druhy společenských her

Společenské hry patří mezi takzvané klidové hry. které slouží vytříbení pozornosti a schopnosti pozorování či k činnosti ducha. Mezi klidové hry se zařazují například karetní hry, a deskové hry.

Tradičními společenskými rodinnými hrami, do kterých se snadno mohou zapojit i opravdu malé děti, jsou hry deskové.

Deskové hry, to je nejen zábava, ale také rozvíjení řady schopností, jako je paměť, logické myšlení, koncentrace, pozorovací schopnosti, komunikační dovednosti, jemná motorika a postřeh.

Klasické deskové společenské hry nebyly vytlačeny hry počítačovými, jak mnozí předpovídali, naopak získaly nové možnosti. A to i pro větší děti, které už odrostly tradičnímu "Člověče, nezlob se".

Dřevěné či plastové herní miniatury, mnohastěnné kostky, velké hrací plány a kartičky rozvíjející formou náhod scénář hry umožňují rozehrát na stolech nejrůznější dějství, ve kterých se uplatňují náhody i strategie, fantazie i přesnost - a také přímý společenský kontakt.

Košík  

Nejprodávanější

Prozatím nejsou žádné nejprodávanější produkty